Vad är den mest signifikanta biten?

Alternativt hänvisad till som alt bit, hög bit, meta bit eller senior bit är den mest signifikanta biten den högsta biten i en serie siffror i binär, som ligger längst till vänster om en sträng. Till exempel, i numret 01001001 är den mest signifikanta biten 0 i början av linjen.

Binär, Bit, Minst signifikant bit, Mest signifikant byte, Mest signifikant tecken, Mest signifikanta siffran