Vad är MOS (Metal-Oxid-Semiconductor)?

MOS kan referera till något av följande:

1. Kort för metalloxid-halvledare, MOS är ett sätt att skapa transistorer. MOS består av tre skikt, en metallledare, isolerande kiselskikt och ett halvledarkiselskikt.

2. Kort för mamma över axeln, se MOS definitionen för ytterligare information.

Datorförkortningar, Elektroniska termer, MOSFET, SOI