Vad är Morse Code?

Morse kod är en kod som först utvecklades av Samuel Morse och Alfred Vail år 1836, som använder en serie prickar och bindestreck för att representera bokstäverna i det engelska alfabetet och siffrorna. Morskod var en populär metod för att överföra telegram och andra former av kommunikation innan data (text) och röstkommunikation utvecklades.

Alfanumerisk morskod konverteringstabell

A .-H ....O - - -V ...-
B -...Jag ..P .- -.W .- -
C-.-.J .- - -Q--.-X -...-
D - ..K -.-R. -.Y -.- -
E.L ..- ..S ...Z - - ..
F ..-.M - -T -
G - -.N -.U ..-
1 .- - - -6 -..... .-.-.-- -....-
2 ..- - -7 - -..., -? ..- - ..
3 ...- -8 - - - ../ -...-! ..--.
4 ....-9 - - - -.: --- ...@ ...-.-
5 .....0 - - - - -'.----.+.-.-.

punkt(.) .-.-.-, - -..- -

Använd datorhopp konverteringsverktyget för att konvertera vilken text som helst till Morse-koden.

Datorhistoria, SOS