Vad är mer?

Mer kan referera till något av följande:

1. I allmänhet hänvisar mer till något extra eller ytterligare.

Tips: Om du vill veta mer om allt som rör datorer som inte finns på vår hemsida, låt våra webmasters veta.

2. Mer är också ett kommando tillgängligt i kommandoraden MS-DOS och Linux. Se vart och ett av följande kommandotyper för ytterligare information om var och en av dessa kommandon.