Vad är Monospacing?

Alternativt kallad fast ton är monospacing förmågan hos en skrivare eller ett program att skriva ut varje tecken i samma mängd utrymme oberoende av tecknet. Som det framgår av bilden, med proportionell avstånd tar bokstaven "w" mycket mer avstånd än de andra bokstäverna. Den monospacedversionen av samma teckensnitt har emellertid lika avstånd för varje tecken.

Teckensnittet måste ha en monospacing-version för att möjliggöra monospacing. I HTML och webbdesign kan du skapa en CSS-regel som liknar exemplet nedan.

 .mono {font-family: monospace; } 

Använda ovanstående CSS-kod skulle ge text som liknar exemplet nedan.

 Denna mening är ett exempel på monospaced text. 

Tecken, Typografi termer