Vad är monokrom?

Term som används för att beskriva en visuell bildskärm eller utgång i en färg. En monokrom bildskärm visar till exempel bara en färg, till exempel grön på en svart bakgrund. Bilden är ett exempel på en äldre Nokia-telefon med en monokrom-bildskärm.

Obs! Om du räknade bakgrunden skulle monokrom tekniskt ha två färger.

Färgdjup, Färgvillkor, Gråskala, Telefonvillkor, Videokrav