Vad är Modulo?

Modulo är en matteoperation som hittar resten när ett heltal delas av en annan. Skriftligt förkortas det ofta som mod eller representeras av symbolen % .

För två heltal a och b :

en mod b = r

Där a är utdelningen är b divisorn (eller modulen ), och r är resten.

exempel

11 mod 4 = 3, eftersom 11 delar med 4 (två gånger), med 3 återstående.

25 mod 5 = 0, eftersom 25 delar med 5 (fem gånger), med 0 kvarstående.

3 mod 2 = 1, eftersom 3 delar med 2 (en gång), med 1 kvarvarande.

5 mod 2 = 1, eftersom alla udda tal ger en återstod av 1 när den divideras med 2 .

Modulär aritmetik och kryptografi

Modulär aritmetik är matematikområdet som berör dessa typer av operationer, där värden "slingras runt" (återställs till noll) när de når ett modulvärde. Modulär aritmetik är extremt viktig inom krypteringsområdet, som kodar information med modulo-operationer som har en mycket stor modul.

Datorförkortningar, Kryptografi, Mod, Programmeringsvillkor