Vad är en Modula?

Modula och dess efterträdare Modula-2 är starkt typade, imperative programmeringsspråk som utvecklades på 1970-talet av Niklaus Wirth; som också skapade Pascals programmeringsspråk. Modula tillåter kod att sammanställas i diskreta enheter som kallas moduler, en teknik idag känd som modulär programmering. De första versionerna av Modula sprang på en PDP-11.

Hej världen! i Modula-2

 MODUL Hej; Från STextIO IMPORT WriteString; BEGINWriteString ("Hello World!"); 

END Hej.

Modul, Pascal, Programmeringsvillkor