Vad ändras?

Ändra kan referera till något av följande:

1. Ändra kan referera till ändring av användarkonto behörigheter och säkerhet för åtkomst av filer och mappar, vilket ger eller tar bort användarens möjligheter att visa och göra ändringar i filer eller mappar. Ändra behörigheter kan endast göras av administratören för en dator (eller administratörskonto) eller ägaren till en fil eller mapp.

2. Ändra kan också referera till att ändra inställningar i Windows-miljö eller ett program. Inställningar kan ändras för att förbättra visningen av Windows-skrivbordet eller menystrukturen, eller det kan ändra vilka verktygsfält som finns tillgängliga i olika program. Ändra programinställningar kan göra att använda en dator mer användarvänlig och trevlig.

Redigera, manipulera, programvillkor