Vad är Mode?

Ett läge kan referera till något av följande:

1. En term som används för att beskriva det aktuella läget för ett program eller en maskinvara. Exempelvis kan en bildskärmskort ha möjlighet att vara i grafiskt läge eller textläge. Om grafikkortet var i grafiskt läge kan upplösningskapaciteten vara lägre, men bildskärmsenheten kan också visa grafik. I textläge kan upplösningen emellertid vara högre, men endast kunna visa text.

2. Mode är ett Microsoft-operativsystemskommando som används för att visa eller ändra en port- eller skärminställning. Se läget för kommandot läge för mer information om det här kommandot.

3. Läge beskriver det vanligaste värdet ur en rad olika värden. Till exempel är nummer ett läget av 1, 2, 3, 1, 2, 1, 4.

Medelvärde, Hårdvarukrav, Median, Säkert läge, Programvarukrav