Vad är ett Modalfönster?

I ett GUI-fönsterhissystem är ett modalfönster ett barnfönster skapat av ett föräldraprogram som förhindrar att föräldrafönstret används medan barnfönstret är öppet. Därigenom skapar det ett "interaktionsläge" där det nya fönstret kräver användarens uppmärksamhet, vanligtvis eftersom informationen den innehåller är över genomsnittet prioritet.

Operativsystem villkor, fönster