Vad är MO Diskette?

Kort för magneto-optisk diskett, MO disketter liknar en vanlig diskettdiskett; De är dock lite större. MO disketter används i magnetooptiska enheter, har en kapacitet från 100 MB till flera gigabyte, och kan läsas från och skrivas till flera gånger.

Datorförkortningar, Floppy Drive-villkor, Orange bok