Vad är MNP (Microcom Network Protocol)?

Kort för Microcom nätverksprotokoll är MNP ett kommunikationsprotokoll utvecklat av Microcom Inc. som ingår i många modem. Den specificerar datakomprimering och felkontroll, vilket korrigerar oönskade ändringar som orsakas av telefonlinjeinterferens under dataöverföringar. MNP erbjuder olika nivåer: MNP nivå 4 erbjuder felkorrigering, nivå 5 lägger till datakomprimeringskapacitet och nivå 6 erbjuder felkorrigering och datakomprimeringsförmåga.

Dator akronymer, LAPM, Modem termer, protokoll