Vad är Mno?

En mobilnätoperatör eller MNO, är ett företag som tillhandahåller trådlösa kommunikationstjänster till användarna. För att uppnå denna uppgift måste en MNO inneha, eller åtminstone kontrollera, alla nödvändiga komponenter för att sälja och leverera trådlös service. Dessa komponenter omfattar radiofrekvensallokering, trådlös nätverksinfrastruktur, fakturering och kundservice, samt marknadsförings- och reparationsorganisationer för mobila enheter.

En mobilnätoperatör kan också vara känd som en leverantör av trådlösa tjänster, mobilföretag, trådlös operatör eller mobilnätoperatör .

Exempel på mobilnätoperatörer

  • AT & T
  • Verizon Trådlöst
  • T-Moblie
  • Sprinta

Bärare, mobil enhet, telefonvillkor, trådlöst nätverk