Vad är en Mnemonic?

En mnemonic är ett visuellt eller auditivt hjälpmedel som hjälper en person att komma ihåg någonting. I datorer används ofta mnemonics för att göra en genväg lätt att komma ihåg. Till exempel visas många menyalternativ med ett understruket tecken som representerar en tangent som ska tryckas för att komma åt den menyn eller alternativet. Genvägsknappen för att öppna filmenyn är F, som står för "fil". Du kan trycka på Alt + F eller Command + F för att komma åt filmenyn med tangentbordet. I nedanstående illustration kan du se ett exempel på en mnemonic.

Backronym, Tangentbordsgenväg, Operativsystemvillkor