Vad är MMU (Memory Management Unit)?

Kort för minnehanteringsenhet är MMU maskinvarukomponenten i din dator som hanterar virtuellt minne. Eventuell begäran om data skickas till MMU som då bestämmer platsen för informationen. om det är i RAM eller på en permanent lagringsenhet. MMU är vanligtvis placerad på maskinens CPU och har ett bord för matchande fysiska minnesadresser till virtuella.

Dator akronymer, CPU villkor, Minnehantering, Minnesvillkor, Tabell