Vad är MIS (Management Information System)?

MIS ( Management Information System ) är en avdelning, eller uppsättning av förfaranden, för att upprätthålla och organisera förvaltningen med information som är nödvändig för tillsynsuppgifter. Dessa uppgifter inkluderar vanligtvis schema skapande och procedur utvärdering. När man hänvisar till en avdelning inom ett företag är MIS mer känd som IT-avdelningen.

Affärsvillkor, Dator akronymer, IS, IT