Vad är MINIX?

MINIX är ett gratis Unix klon operativsystem som först skrivits från början av 1987 av Andrew Tanenbaum som inte innehåller någon AT & T-kod och därför är källkoden också tillgänglig. På grund av sin lilla storlek, mikrokernbaserad design och enkel dokumentation är den väl lämpad för personer som vill köra ett Unix-liknande system på sin persondator.

Operativsystem villkor, Unix