Vad är en Min?

Min kan referera till något av följande:

1. Kort för minimum, min är en formelfunktion som används i Microsoft Excel och andra kalkylprogram för att hitta minimivärdet i en rad celler. Till exempel hittar formeln nedan minimivärdet i cellerna A1 till och med A10. Om dessa celler hade värdena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10, skulle resultatet återvända "1" eftersom det är det minsta eller minimala värdet i alla cellerna.

 = Min (a1: a10) 

Tips: Om du ville ha max i stället för läget skulle du använda maxfunktionen. För att få ett medel, skulle du använda den genomsnittliga funktionen.

2. Min kan också vara kort för att minimera.

Datorförkortningar, Excel-formel, Programmeringsvillkor, Kalkylarkter