Vad är en Microsoft mest värdefulla professionell (Microsoft MVP)?

Kort för Microsoft mest värdefulla Professional, Microsoft MVP är ett Microsoft-program som startades början av 1990-talet som erkänner de bästa samhällsledarna runt om i världen.

Certifieringsvillkor, Dator akronymer, MVP