Vad är Microsoft BASIC?

Alternativt kallad MS-Basic var Microsoft BASIC en av Microsofts första produkter som den introducerade 1975 av Paul Allen och Bill Gates. Microsoft BASIC var ett programmeringsspråk på hög nivå, som först gjordes för Altair 8800 och tillät användare att skapa program.

När Altair BASIC (början till Microsoft BASIC-språket) var tillgängliga för första gången levererades det på pappersband och krävde endast 4 KB minne. Idag finns det ingen version av Microsoft BASIC som ingår i något Microsoft-operativsystem och det enda BASIC som stöds eller släpps av Microsoft är Visual Basic och Small Basic.

BASIC språk, Programmeringsspråk, Programmeringsvillkor