Vad är en Microsoft Agent?

Microsoft Agent var en anpassningsbar animerad avatar för webben utvecklad av Microsoft. Det använde ActiveX för att integrera den interaktiva avataren i webbsidor. Dess mål var att göra lärandet vänligt och roligt, med hjälp av animerade tecken och talssyntes. I april 2009 meddelade Microsoft att det upphörde Microsoft Agent och skulle inte inkludera det i Windows 7 eller senare versioner av Microsoft Windows.

AI, Artificiell intelligens, Clippy, Microsoft Bob, Software