Vad är en mikrokärna?

Mikrokärnor utvecklades första gången på 1980-talet för att möjliggöra enklare bearbetning av tjänster, samt separera dem från kärnkoden. I huvudsak är en mikrokärna den minsta mängden programvara som används för att implementera ett operativsystem. De består av mindre än 10 000 streckkod och inkluderar IPC (interprocess kommunikation), hantering av låg adresshantering och trådhantering.

Obs! Typiska operativsystem tar bort drivrutiner och filsystem från mikrokärnan, kör dem i användarutrymmet i stället.

Kärnan, operativsystem termer