Vad är en Microfiber Cloth?

Alternativt kallad mikrofiberduk är en mikrofiberduk en ultrafin fiberduk som skyddar känsliga produkter, t.ex. en LCD- eller plattskärm, när de rengörs. Bilden till höger är ett exempel på en mikrofiberduk av Zeikos och ett exempel på en mikrofiberduk som kan användas för att rengöra en LCD-skärm.

Komprimerad luft