Vad är en mikro?

Micro kan referera till något av följande:

1. Prefix används med det metriska systemet som står för .000001. Mikro är tio till den negativa sjätte kraften, eller en miljonste.

2. Mikro är en term som används för att beskriva ett mycket litet objekt.

3. Mikro kan vara en felstavning för makro.

mätningar