Vad är MICR (Magnetic Ink Character Recognition)?

Kort för magnetisk bläckteckenigenkänning är MICR ett teckensnitt som kan erkännas med magnetiskt laddad bläck. Datorer utrustade med rätt maskinvara och programvara kan skriva ut eller läsa tecknet som skrivs ut i sådant bläck.

MICR-teckensnitt används vanligtvis för att skriva ut checkar, insättningsskiften, hypotekskuponger etc. Det finns flera MICR-teckensnitt. MICR E-13B-teckensnittet används i Kanada, Panama, Puerto Rico, Storbritannien och USA. MICR CRC-7-tecknet skapades enligt ISO-standarderna och är ett teckensnitt som används i Frankrike, Mexiko, Spanien och de flesta andra spansktalande länder.

Datorförkortningar, Teckensnitt, Inmatningsenhet