Vad är Mget (Multiple Get)?

Kort för multipel get, mget är ett kommando som används i en FTP-session för att ladda ner flera filer samtidigt från en dator. Se hur du använder FTP-hjälpsidan för information om mget och andra FTP-kommandon.

Datorförkortningar, Hämta, FTP, Get, Programvarukrav