Vad är Metro?

Metro är ett programmeringsspråk, skapat av Microsoft, ursprungligen för användning med Windows Phone 7. Språket är typografibaserat, vilket innebär att det fokuserar mer på typografi jämfört med grafik ("innehåll före krom"). Microsoft har också använt Metro i Xbox 360-instrumentbrädan (uppdaterad version) och i Windows 8.

Metro utvecklades huvudsakligen för att förbättra användningen och prestanda kring gemensamma uppgifter som många användare utför. Några aspekter av Metro kunde ses i Windows Media Center-utgåvan för Windows XP. Microsoft använde också några bitar av Metro i det nya Zune-gränssnittet 2006. Sammantaget har Metro fått positiva reaktioner från de flesta användare. Det tilldelades också People's Choice Design-guldpriset från Industrial Designers Society of America .

GUI, programmeringsvillkor