Vad är en metod?

I programmering är en metod en funktion som är medlem i en klass / objekt (i tekniska termer är den bunden till den klassen / objektet). Metoden har tillgång till variablerna och egenskaperna definierade i klassen / objektet och kan utföra uppgifter på alla instanser av klassen / objektet. Nedan är ett exempel med JavaScript där ett objekt som heter GPS skapas, och innehåller en metod som heter send_msg.

 funktion GPS (msg) {this.send_msg = function () {window.alert (msg); }} var borttappad = ny GPS ("Du är vilse!"); lost.send_msg (); 

Metoden send_msg skickar ett meddelande som lagras med varje förekomst av GPS-objektet som en popup-varning till användaren när den körs. I det här fallet, när koden körs, får användaren ett popup-meddelande som säger "Du är vilse!".

Klass, Objekt, Programmeringsvillkor