Vad är en mätare?

En mätare kan referera till något av följande:

1. En internationell standard för längdmätning, mätaren eller mätaren (europeisk stavning) motsvarar ungefär 39, 37 tum. Följande lista innehåller flera exempel på olika prefixade former av mätaren och deras ekvivalenter i en annan mätning.

  • En meter är lika med 39.3700787-inches.
  • En centimeter (cm, prefix av centi-) är lika med 0, 01 meter eller 0, 393700787-tum.
  • En kilometer (km, prefix kilo) är lika med 1000 meter eller 0.621371192 miles.
  • En millimeter (mm, prefix av milli-) är lika med en tusen av en meter eller 0, 0393700787-tum.
  • En nanometer (nm, prefix av nano-) är lika med 0, 001-mikrometer.

2. När du skriver i HTML används taggen för att skapa en mätare med ett visst intervall på en webbsida.

HTML, mätningar