Vad är Metcalfes lag?

Mynt av Robert Metcalfe, uppfinnaren av Ethernet, säger Metcalfes lag att värdet på ett nätverk växer med kvadraten av nätets storlek. Tanken bakom denna lag är att ett nätverks värde ökar, eftersom nätverksstorleken ökar. denna lag nämns ofta när man pratar om internets värde. Till exempel, om nätverket har 5 maskiner skulle värdet vara 25 (5 ^ 2 = 25), men om ett annat nätverk hade 1000 maskiner skulle värdet vara 1 000 000.

Denna lag anses också tillämplig på mer än bara Internet eller ett datanätverk. Till exempel kan en mjukvaruprodukt öka i värde eftersom den växer i storlek. Om en produkt endast har 25 användare är det mindre troligt att den är känd och används. Om samma produkt har 1000 användare är det emellertid mer sannolikt att de är kända och använda.

Internetvillkor, Moores lag, Nätverksvillkor