Vad är en Metacharacter?

En metakarakter är en karaktär, eller en sekvens av tecken, som har en särskild betydelse i en datorapplikation. Det kan användas för att representera en annan uppsättning tecken, ett ofruktbart tecken eller en logisk operation. I vissa fall tolkas \ n som en ny linje. (I detta fall används en backslash för att undvika n- tecknet, vilket indikerar att det ska tolkas som en metakarakter.)

Meta tecken används ofta i reguljära uttryck. Till exempel använder följande Perl-förklaring ett regelbundet uttryck för att radera eventuella nya linjer från innehållet i variabeln $ data .

 $ data = ~ s / \ n //; 

I detta uttalande står "tilldela ett nytt värde till $ data som ersätter varje ny linje i $ data med ingenting."

För en lista över vanliga metakategorier, och exempel på hur du använder dem, se vår snabba referens för reguljära uttryck.

Character, Escape, Metadata, Programmeringsvillkor, Wildcard