Vad är en Meta Key?

Metatangenten är en nyckel på vissa tangentbord, normalt placerade intill mellanslagstangenten som kan användas för att utföra specialfunktioner i kombination med en annan nyckel. Den härrörde från tangentbord till Lisp-datorer på 1960-talet, och användningen fortsatte på Sun-datorer där nyckeln märktes med en diamantform.

Idag, på moderna datorer, uppfyller nycklar som Windows-tangenten (på Microsoft-system) eller Cloverleaf-tangenten (på Applesystem) den traditionella funktionen av en metatangent.

Alt, tangentbord villkor