Vad är en meddelandekort?

En lista över meddelanden och diskussioner på en central plats lagrad på webbsidor. På grund av den lätta och lätta tillgängligheten har meddelandekort blivit en stor källa till kommunikation och diskussion på Internet, så att användarna kan prata med andra på Internet. Du kan se ett bra exempel på en meddelandekort genom att besöka forumet Computer Hope.

Forum, Internettermer, Nyhetsgrupp, Tråd, Troll