Vad är en sammanslagning?

Sammanfoga kan referera till något av följande:

1. Sammanfoga eller sammanfoga är processen att ta två eller flera datagrupper och kombinera data i en enda enhetlig uppsättning. Generisk sammanslagning (som det som görs med MS-DOS-kopieringskommandot) tar en eller flera filer och kombinerar dem i en fil. Mer avancerade sammanslagningskommandon och program kan bara sammanslagna data som är nya eller uppdaterade till en fil.

2. I Microsoft Excel är en sammanfogad cell en cell med en enda cell som har kombinerats i en cell. När celler med flera värden sammanfogas kommer den övre vänstra mest cellen att vara data för den sammanslagna cellen.

3. Med revisionskontroll är sammanslagning när två eller flera filer som har kombinerats till en slutlig version.

Kombinera, Importera, Mail-fusion, Programvarukrav, Split