Vad är menystyrt?

Term används för att beskriva ett program som används med hjälp av filmenyer istället för att använda kommandon. Nedan är ett exempel på hur en användare får sluta ett menyn-driven program, i motsats till ett icke-menystyrt program.

Menystyrt

Inom ett öppet program klickar användaren "Arkiv" i rullgardinsmenyn och väljer "Avsluta".

Icke-menyn driven

Användaren trycker på "!" tangenten och sedan trycker du på "q" -knappen för att avsluta programmet.

En menystyrd miljö som de flesta program i Microsoft Windows är lättare för användarna, eftersom det är en grafisk miljö och tillåter användaren att navigera med musen. En icke menystyrd miljö som kommandoraden kan bli snabbare, men kräver mer memorisering och är svårare för nya datoranvändare.

Nedrullningsmeny, Meny, menyrade, operativsystem villkor