Vad är Magneto-Optical Recording?

MO eller magneto-optisk inspelning är ett sätt att lagra och hämta data med hjälp av en laser och en magnet. Lasern i enheten värmer magnetytan till en tillräckligt hög temperatur för att tillåta att polariseringen av skivan ändras med en magnet för mer exakt skriven data. När data behöver läsas från skivan används en laser med mindre intensitet.

CD-termer, Magneto-optisk diskett, Optisk skiva