Vad är IEEE 1284?

En IEEE-standard som hjälpte till att klassificera alla fem konkurrerande parallella portstandarder under en standard. Detta parallella portläge definieras ofta som Auto i datorer idag och möjliggör parallellporten att konfigurera sig till det bästa alternativet. Nedan visas en lista över de fem standarder som definieras i IEEE 1284 .

  • Centronics läge
  • Nibble-läge
  • Byte-läge
  • EPP-läge
  • ECP-läge

Parallell port, utskriftsvillkor