Vad är Httperf?

Httperf är ett verktyg som är utformat för att mäta prestandan hos webbservrar, vilket gör det möjligt för administratörer att diagnostisera potentiella problem och lösa problem som negativt påverkar deras servers prestanda. Httperf kan användas för att bidra till att bygga riktmärken, både på mikro och makronivå. Den stöder HTTP / 1.1 och SSL protokoll och kan utvidgas till nya prestanda mätningar.

Htperf-verktyget är utformat för att generera HTTP GET-förfrågningar, som sedan övervakar svarsfrekvensen för att bestämma hur många som mottogs och hur snabbt de mottogs. Den bygger sedan en sammanfattning av statistiken för användning av serveradministratörer och andra som vill se dem. Noggranna resultat kan erhållas i bara en HTTP-process per dator.

Nätverksvillkor