Vad är ett svårt fel?

Ett svårt fel är ett problem som uppstår på grund av funktionsfel, speciellt dataöverföring och lagringsenheter. Ett hårt fel är vanligen ett resultat av ett minneskretsfel i den berörda hårdvaran. Vanliga orsaker är exponering för en ESD och drivande minne bortom dess möjligheter. Hårda fel är inte återhämtningsbara och kräver utbyte av den skadade enheten.

Fel, maskinvarukrav