Vad är Excel / Laroux viruset?

Excel Macro / Laroux består av två makron: auto_open och check_files.

Makroen auto_open körs när ett infekterat kalkylblad öppnas, följt av makroen check_files som bestämmer startvägen för Excel. Om det inte finns någon fil med namnet PERSONAL.XLS i startvägen skapar viruset det. Den här filen innehåller en modul kallad "Laroux".

PERSONAL.XLS är standardfilnamnet för alla makron som är inspelade under Excel. Således kan du ha PERSONAL.XLS på ditt system trots att du inte är infekterad av det här viruset. Startvägen är som standard inställd som \ MSOffice \ EXCEL \ XLSTART, men den kan ändras från menyn Alternativ för Verktyg / Alternativ / Allmänt / Alternativ startfiler.

Om en infekterad arbetsbok finns på en skrivskyddad diskett, kommer ett fel att uppstå när Excel försöker öppna det och viruset kommer inte att kunna replikera. Excel Macro / Laroux är inte avsiktligt destruktiv och innehåller ingen nyttolast det kopieras bara, så det kommer sannolikt inte att skada Office97.