Vad är E-Morph-viruset?

E-Morph-viruset, som är märkt som E-Morph, E-Morph-1696 och E-Morph 1696, infekterar MS-DOS. COM-filer och är för närvarande inte känt för att vara ett spridd virus.

Viruset är 1696 bytes långt och är minnesboende. Viruset kan inte infektera disketter eller det kan infektera startdokumentet för hårddisken och det är inte krypterat på något sätt. E-Morph är inte ett destruktivt virus och kan vanligtvis avlägsnas av stora virusskannrar.