Vad är ett dubbelrum?

Dubbelrummet kan referera till något av följande:

1. I textformatering betyder ett dubbelrum att meningar innehåller en fullständig tomlinje (motsvarigheten till den fullständiga höjden av en textrad) mellan ordraderna. Som standard har de flesta program aktiverat enkeltavstånd, vilket är ett litet mellanrum mellan varje textrad, som liknar hur denna paragraf ser ut. De flesta ordbehandlare och webbläsare tillåter anpassade avstånd.

Exempel på dubbelavstånd

 Här är ett exempel på hur en mening med dubbelavstånd kan se ut. 

Exempel på singelavstånd

 Här är ett exempel på hur en mening med singelavstånd kan se ut. 

2. DoubleSpace är en teknik från Microsoft som komprimerar och komprimerar data på en hårddisk med hjälp av FAT. Genom att komprimera data som finns på en hårddisk kan flera data lagras på en hårddisk. Idag används DoubleSpace inte längre med större hårddiskar och nyare filsystem.

Vitt utrymme, Ordbehandlare, Ordbehandlingsvillkor