Vad är skillnaden mellan en relativ och absolut väg?

När du försöker länka till en sida eller fil på din webbplats eller platsen för en fil kan det vara ganska användbart att veta skillnaden mellan en relativ sökväg och en absolut sökväg. Följande avsnitt innehåller information om dessa skillnader för vart och ett av de stora operativsystemen samt hur du länkar filer korrekt på en webbsida. För att fortsätta väljer du ditt ämne av intresse från följande lista.

 C: \ Windows \ calc.exe 
 calc.exe 

I det ovanstående exemplet innehåller den absoluta sökvägen hela sökvägen till filen och inte bara filnamnet som det ses i den icke-absoluta vägen . I det här exemplet skulle du få ett felmeddelande om du var i en katalog som inte innehåller "calc.exe". Men när du använder en absolut sökväg kan du vara i någon katalog och datorn skulle veta var du ska öppna filen "calc.exe".

Så här hittar du den absoluta sökvägen i Windows

Du kan bestämma den absoluta sökvägen för en fil i Windows genom att högerklicka på en fil och sedan klicka på Egenskaper . I filegenskaperna först titta på "Plats:" vilket är sökvägen till filen. På bilden nedan är platsen "c: \ odesk \ computer_hope". Lägg sedan till en backslash och sedan filnamnet till slutet av sökvägen, vilket skulle göra att filexemplet nedan har en absolut sökväg till "c: \ odesk \ computer_hope \ chrome.jpg".

Så här hittar du den absoluta sökvägen i Windows-kommandoraden

Från kommandoraden Windows kan du hitta den absoluta sökvägen för en fil genom att titta på den aktuella katalogen. Om du till exempel frågade "C: \ Windows>" och du vill veta den absoluta sökvägen för en calc.exe-fil i den katalogen, är den absoluta sökvägen "c: \ windows \ calc.exe". Med andra ord är den absoluta sökvägen den fullständiga katalogvägen plus filnamnet.

Banskillnader i Linux

Linux-absolut sökväg

 / Home / användare / c / computerhope / public_html / cgi-bin 

Linux relativ sökväg

 / Public_html / cgi-bin 

I det här exemplet innehåller den absoluta sökvägen hela sökvägen till cgi-bin-katalogen på den datorn.

Så här hittar du den absoluta sökvägen för en fil i Linux

Eftersom de flesta användare inte vill se hela sökvägen som deras prompten, är prompten som standard i förhållande till sin personliga katalog som visas ovan. För att hitta den fullständiga absoluta vägen för den aktuella katalogen, använd pwd-kommandot.

När du väl har bestämt sökvägen till den aktuella katalogen är den absoluta sökvägen till filen i den katalogen vägen plus namnet på filen. Om exempelvis i cgi-bin-katalogen vi hade en fil som heter "example.cgi" är den absoluta systembanan till filen "/home/users/c/computerhope/public_html/cgi-bin/example.cgi".

Så här hittar du den absoluta sökvägen för en fil i Linux för en webbsida

När du arbetar på en Linux-dator som används som en webbserver för att visa webbsidor på Internet. Det kan vara förvirrande att veta vad man ska använda för den relativa och absoluta banan. Vi har funnit att det mesta av denna förvirring beror på att inte förstå att rotkatalogen för din webbsida är public_html-katalogen.

I det absoluta sökvägsexemplet som visas ovan kan den absoluta sökvägen startas med "public_html /", som skulle göra den absoluta sökvägen "public_html / cgi-bin" för cgi-bin-katalogen.

Banskillnader i en webbadress

Internet-URL-absolut sökväg

 //www.computerhope.com/oh.htm 

Internetadressens relativa sökväg

 oh.htm 

Slutligen, i det här sista exemplet, är den absoluta sökvägen Internet domänen och webbsidan på den domänen. Webutvecklare som skapar länkar till andra sidor kan använda en relativ sökväg om filen de länkar från är i samma katalog. Se vår URL-definition för en fullständig förklaring av alla delar som gör en URL-adress.

Hur man skapar en fungerande relativ sökväg

När du skapar en länk med hjälp av, , eller någon annan tagg som pekar på en fil kan det vara förvirrande om hur man gör sökvägen eller webbadressen. Att skapa en länk till en absolut sökväg är lätt eftersom du pekar på webbadressen till Internet. Om vi ​​till exempel vill länka till Computer Hope-logotypen och URL-adressen till den logotypen är "img / issues / 106 / what-is-difference-between-relative.gif" skulle den absoluta sökvägen vara den här webbadressen enligt nedan.

För att länka till samma bildfil med hjälp av en relativ sökväg måste du följa stegen nedan.

  1. Filen måste finnas på samma server som HTML-filen. Så, om vi länkar till "logo.gif" måste filen finnas på servern eller lokalt. Du kan också ersätta namnet på den här filen för någon annan fil på din server.
  2. Banan till filen måste vara i förhållande till katalogen i HTML-filen. Så, om vi ville länka till filen "logo.gif" på den här sidan, tittar vi på den URL som vi ser den lokala sökvägen som "/issues/ch001708.htm" som är katalogen "problem" som innehåller den här sidan. Eftersom "logo.gif" finns i rotkatalogen, skulle vi behöva gå tillbaka en katalog för att komma till filen.
  3. Nu när vi känner till sökvägen till filen är tillbaka en katalog som vi vet att sökvägen är "img / issues / 106 / what-is-difference-between-relative-2.gif" i "../" berättar att webbläsaren ska gå tillbaka en katalog. Om vi ​​behövde gå tillbaka två kataloger skulle det behöva ske två gånger. Det färdiga exemplet visas nedan.

För dem som är mer visuella eller behöver ett visuellt exempel, visas allt som förklaras ovan också på bilden nedan.

Tips: Om du har en webbsida som körs på en Linux-server och är förvirrad om den absoluta och relativa sökvägen, se vår vägskillnad i Linux-sektionen.