Vad är Diff?

Alternativt kallas jämför, diff är kort för olika eller skillnader och beskriver ett programs förmåga att visa skillnaden mellan två eller flera filer. En diff kan vara ett ovärderligt verktyg i programmeringen eftersom det gör det möjligt för en utvecklare att se vad som har ändrats mellan versionerna.

Jämför, CVS, Dif, Programmeringsvillkor