Vad är dekryptering?

Dekryptering är processen att ta kodad eller krypterad text eller annan data och konvertera den till text som du eller datorn kan läsa och förstå. Denna term kan användas för att beskriva en metod för att kryptera data manuellt eller att kryptera data med hjälp av korrekta koder eller nycklar.

Data kan krypteras för att göra det svårt för någon att stjäla informationen. Vissa företag krypterar också data för generellt skydd av företagsuppgifter och affärshemligheter. Om denna data behöver synas kan den kräva dekryptering. Om en avkodningslösenord eller nyckel inte är tillgänglig, kan det behövas speciell programvara för att dekryptera data med hjälp av algoritmer för att spricka dekrypteringen och göra data läsbar.

Algoritm, Avkodning, Kryptering, Säkerhetsvillkor