Vad är en Dead Halt?

När en dator helt låser upp och tillåter inte bearbetning av ytterligare kommandon, sägs det vara dödstopp . Denna händelse brukar kallas frysning eller låsning av datorn. När ett dödstopp inträffar, är det enda sättet att återställa datorn att starta om.

Vad får en dator att gå i död?

Ett dödstopp kan orsakas av ett maskinvaru- eller programvarufel. Om en maskinvara, t.ex. datorns minne har problem, kan det till exempel orsaka dödstopp. Om ett program har ett problem som att komma in i en obrännbar slinga, kan det också orsaka en dödstopp.

Hur vet jag om datorn i en död stannar?

Ibland kan en dator hänga medan den behandlar information eller utför andra uppgifter. Du kan snabbt avgöra om en dator fortfarande arbetar genom att trycka på Num lock, Caps Lock eller Scroll Lock-tangenterna på tangentbordet och se om LED-indikatorerna ändras. Om LED-indikatorerna ändras är datorn fortfarande responsiv och kan återhämta sig, om inget ändras är datorn i dödläge och kan inte återställa.

Döda, Döda lås, Frosna, Halt, Hårdvara termer, Lockup