Vad är en klocka?

En klocka kan referera till något av följande:

1. I allmänhet refererar klockan till en mikrochip som reglerar tid och hastighet för alla datorfunktioner. Inom detta chip är en kristall som vibrerar vid en viss frekvens när el appliceras. Den kortaste tiden som någon dator kan utföra är en klocka eller en vibration av klockchipet. Hastigheten hos en datorprocessor mäts i klockhastighet, till exempel 1 MHz är en miljon cykler eller vibrationer en sekund. 2 GHz är två miljarder cykler, eller vibrationer, en sekund.

2. Ett annat namn för den interna klockan eller RTC (realtidsklocka).

3. En systemklocka eller systemtimer är en kontinuerlig puls som hjälper datorns klocka att hålla rätt tid.

Klockcykel, Klockhastighet, Elektronikvillkor, RTC, Timer