Vad är Audacity?

Audacity är ett program med öppen källkod som gör det möjligt för användare att spela in ljud, samt redigera ljudklipp. Programmet är tillgängligt för Windows, MacOS och Linux operativsystem. Programvaran är fri och öppen för användning under GPL (allmän offentlig licens).

Audacity har många funktioner, inklusive:

  • Spela in live-ljud, såväl som ljudavspelning på en dator.
  • Konvertera kassettband och skivor till MP3 eller ljud-CD.
  • Redigera olika ljudfilformat, som WAV, AIFF, FLAC, MP2, MP3.
  • Ta flera ljudfiler och kopiera, klippa, mixa eller skarva dem ihop.
  • Ändra tonhöjd eller hastighet för en ljudinspelning.

FLAC, GPL, MP3, Programmeringsvillkor, Ljudvillkor, Wav