Vad är en extern kommando?

Ett externt kommando är ett MS-DOS-kommando som inte ingår i command.com. Externa kommandon är vanligtvis externa antingen för att de kräver stora krav eller inte är vanliga kommandon. Illustrationen visar var och en av de externa kommandona är separata filer. De interna kommandon är emellertid alla inkluderade i kommandot.com-filen.

Nedan finns exempel på externa kommandon MS-DOS och Windows-kommandoraden som för närvarande är listade på Computer Hope.

Var lagras de externa kommandofilerna?

Många av de externa kommandona finns i Windows \ system32 eller Winnt \ system32 kataloger. Om du behöver lokalisera den externa filen för att radera den, byta namn på den eller ersätt den, kan du också hitta filen via MS-DOS.

Hur kör du ett externt kommando?

Så länge filen finns och du har rätt sökvägar, kör ett externt kommando precis som ett internt kommando genom att skriva kommandonamnet vid prompten. Om banorna inte är rätt inställda eller de saknas eftersom kommandoraden inte skulle veta var man ska leta efter det externa kommandot, skulle du få ett fel. Om du självklart inte var i samma katalog som kommandot.

Kan du skicka mig den externa kommandofilen?

Computer Hope kan inte och kommer inte ge någon användare en nedladdningsbar version av någon av ovanstående filer. Om du letar efter en nedladdning, föreslår vi att du letar efter alternativa program som utför samma funktion som ovanstående kommandon.

Åtkomstväg, Internt kommando, Operativsystemvillkor, Kommandot för återställningskonsol